Головна     |     Новини     |     Контакти     |   Зворотній зв'язок     |     RSS 2.0
Особистий кабінет
Логін :
Пароль :
» Реєстрація
» Нагадати пароль?
Навігація по сайту
Опитування відвідувачів
Як ви оцінюєте роботу нашої компанії?

Супер
Нормально
Погано

 
Адвокатські послуги "ЮРІО" » Оскарження бездіяльності податкових органів
 

 

Оскарження бездіяльності податкових органів

Допомога адвоката - від 200 грн.

З огляду на владні повноваження, якими наділені посадові особи органів ДПС, їх діяльність може впливати на реалізацію прав та задоволення інтересів платниками податків не тільки у ви­падку прийняття певних рішень, а і внаслідок учинення певних дій або утримання від них (бездіяльність).
Інколи неправомірні дії або бездіяльність з боку посадових осіб органів влади призводять до прийняття у подальшому не­правомірних рішень.
Таким чином, процедура оскарження дій або бездіяльності з боку посадових осіб органів ДПС є спорідненою з процедурою адміністративного апеляційного оскарження рішень органів ДПС.
Можна зазначити, що положення, які регулюють порядок оскарження дій та бездіяльність посадових осіб органів ДПС значно розширюють можливості платників податків щодо за­хисту власних прав та інтересів, оскільки надають правові ін­струменти, які дозволяють вжити відповідні заходи на етапах, що передують прийняттю рішень, або взагалі прямо не пов'язані з ними.
Отже, унаслідок своєчасного застосування платниками по­датків засобів з оскарження дій та бездіяльності посадових осіб органів ДПС стає можливим запобігання прийняттю рішень, що здатні завдати більшої шкоди, ніж попередньо оскаржені дії або бездіяльність.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну подат­кову службу в Україні» можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб.
Як уже зазначалося, «скарга на дії (бездіяльність) посадо­вих осіб» податкового органу є відмінним поняттям від поняття «скарга на рішення» органів ДПС та їх службових осіб. Від­носини, які складаються у зв'язку з оскарженням дій (безді­яльності) посадових осіб регулюються окремими правовими за­собами.
Так, подання та розгляд усних і письмових звернень громадян здійснюється згідно із Законом України «Про звернення грома­дян» та відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби України.
На противагу нормам, якими регулюються питання оскарження рішень органів ДПС, норми, що забезпечують функціонування процедури оскарження дій та бездіяльності посадових осіб одно­часно регулюють та забезпечують процедури звернення громадян до органів влади або їх службових осіб не тільки у випадку, коли скаржник має намір повідомити про дії або бездіяльність, що завдають (можуть завдати) шкоди, а і тоді, коли громадянин звертається із зауваженнями та пропозиціями щодо покращення роботи органів ДПС.
Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб органів ДПС може застосовуватись як фізичними, так і юридичними особами.
Посадові особи органів ДПС не мають права відмовити у при­йнятті і розгляді таких звернень платників податків.
У Законі України «Про звернення громадян» поняття юридич­ної або фізичної особи не визначено, але розгляд скарг платників податків — юридичних осіб (їх представників) на дії (бездіяль­ність) посадових осіб органів ДПС також регулюється нормами вказаного Закону та Інструкції.
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і грома­дяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Також важливим є те, що звернення платників податків до ор­ганів ДПС щодо дій та бездіяльності, на відміну від оскарження рішень, може здійснюватись за спрощеною процедурою, у тому числі усно, що дає можливість швидше реагувати на негативні події та сприяти їх усуненню.
Ураховуючи наведене, процедура оскарження дій та безді­яльності посадових осіб є важливим і необхідним засобом ре­гулювання відносин у сфері оподаткування, застосування якого сприятиме покращенню роботи органів ДПС та більш якісному задоволенню інтересів громадян.

Опубліковано: 30 ноября 2010, 18:13     Роздрукувати
 

Календар
«     Ноябрь 2011    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Новини
 
 
COPYRIGHT © "Адвокатські послуги "ЮРІО"" 2010. Всі права захищені.
Mode by mega_misha2008@ukr.net © 2010
Головна     |     Новини     |  Контакти     |     Статистика сайта     |     RSS 2.0
-->
-->